Reklamacja dostawy

W przypadku reklamacji należy pisemnie skontaktować się z firmą "Gastropolska.com - Spółka Cywilna". Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna lub w przypadku jej braku - faktura VAT.
Wymagany jest numer reklamacji, który można uzyskać wypełniając formularz "Zgłoszenie reklamacyjne" na stronie www.gastropolska.com w zakładce Pomoc.

Więcej informacji można znaleźć również w zakładce Regulamin.